KHOA HỌC - VIỄN TƯỞNG

Vũ Khí Bóng Đêm: Thành Phố Xương
The Mortal... Vũ Khí Bóng...
Cảnh Sát Người Máy
RoboCop 2014 Cảnh Sát...
Đặc Nhiệm Seal
SEAL Patrol... Đặc Nhiệm...
Thái Giám Siêu Năng Lực 2: Lộc Đỉnh Chế
Super Eunuch 2... Thái Giám Siêu...
Thái Giám Siêu Năng Lực
Super Eunuch 1... Thái Giám Siêu...
Người Máy Trổi Dậy
Ex Machina 2015 Người Máy...
Kỷ Nguyên Elysium
Elysium 2013 Kỷ Nguyên...
Truyền Thuyết Rồng Thiêng
Dragon Lore:... Truyền Thuyết...
Những Đứa Trẻ Thời Chiến
Children Of... Những Đứa...
Người Hai Trăm Tuổi
Bicentennial... Người Hai...
Sát Thủ Vượt Thời Gian
Looper 2012 Sát Thủ...
Đại Chiến Quái Vật Biển
Atlantic Rim -... Đại Chiến...