KHOA HỌC - VIỄN TƯỞNG

Người Bất Tử
The Man from... Người Bất...
Mặt Trăng
Moon 2009 Mặt Trăng
Công Nghệ Gien
Gattaca Công Nghệ Gien
Vũ Khí Bóng Đêm: Thành Phố Xương
The Mortal... Vũ Khí Bóng...
Cảnh Sát Người Máy
RoboCop 2014 Cảnh Sát...
Đặc Nhiệm Seal
SEAL Patrol... Đặc Nhiệm...
Thái Giám Siêu Năng Lực 2: Lộc Đỉnh Chế
Super Eunuch 2... Thái Giám Siêu...
Thái Giám Siêu Năng Lực
Super Eunuch 1... Thái Giám Siêu...
Người Máy Trổi Dậy
Ex Machina 2015 Người Máy...
Kỷ Nguyên Elysium
Elysium 2013 Kỷ Nguyên...
Truyền Thuyết Rồng Thiêng
Dragon Lore:... Truyền Thuyết...
Những Đứa Trẻ Thời Chiến
Children Of... Những Đứa...