PHIM CÁCH MẠNG

Chị Nhàn
Chị Nhàn
Từ Một Cánh Rừng
Từ Một Cánh...
Tự Thú Trước Bình Minh
Tự Thú...
Tiếng Gọi Phía Trước
Tiếng Gọi...