PHIM KINH DỊ

Hắc Y Phụ
The Woman In... Hắc Y Phụ
Cạm Bẫy Lúc Nửa Đêm
Atm 2012 Cạm Bẫy Lúc...
7 Điều Ước Của Quỷ
Bedazzled 2000 7 Điều Ước...
Đối Đầu Quỷ Dữ
Grave... Đối Đầu...
Âm Mưu Ác Quỷ
Insidious 2010 Âm Mưu Ác Quỷ
Vách Núi Tử Thần
Killer... Vách Núi Tử...