PHIM KIẾM HIỆP

Tân Bạch Phát Ma Nữ - Minh Nguyệt Thiên Quốc
The White... Tân Bạch Phát...
Như Ý Cát Tường
The Luckiest... Như Ý Cát...
Họa Bì 1
Painted Skin... Họa Bì 1
Hoắc Nguyên Giáp
Fearless 2006 Hoắc Nguyên...
Họa Bì 2
Painted Skin:... Họa Bì 2
Đổng Tước Đài
The Assassins... Đổng Tước...
Tứ Đại Danh Bổ
The Four 2012 Tứ Đại Danh...
Võ Lâm Ngoại Truyện
My Own... Võ Lâm Ngoại...
Chiến Quốc
The Warring... Chiến Quốc
Phong Vân II: Kiếm Thế
The Storm... Phong Vân II:...
Đại Chiến Xích Bích 2: Quyết Chiến Thiên Hạ
Red Cliff 2 Đại Chiến...
Hoa Thiên Cốt
The Journey of... Hoa Thiên Cốt