PHIM TRUNG QUỐC

Diệp Vấn 2: Tôn Sư Truyền Kỳ
IP Man 2 Diệp Vấn 2:...
Đại Võ Sinh Huyết Chiến
My Kingdom... Đại Võ Sinh...
Tiểu Lý Phi Đao
Legend Of... Tiểu Lý Phi...
 Thánh Kiếm
Devil's... Thánh Kiếm
Núi Quan Âm
Buddha Mountain Núi Quan Âm
Vương Lão Hổ Cướp Vợ
A Bride For A... Vương Lão Hổ...
Bạch Phát Ma Nữ 1995
The Romance Of... Bạch Phát Ma...
Tình Yêu
Love 2012 Tình Yêu