PHIM TRUNG QUỐC

Tiểu Lý Phi Đao
Legend Of... Tiểu Lý Phi...
 Thánh Kiếm
Devil's... Thánh Kiếm
Núi Quan Âm
Buddha Mountain Núi Quan Âm
Vương Lão Hổ Cướp Vợ
A Bride For A... Vương Lão Hổ...
Bạch Phát Ma Nữ 1995
The Romance Of... Bạch Phát Ma...
Tình Yêu
Love 2012 Tình Yêu