PHIM HÀNH ĐỘNG

Ẩn Thân
Secretly and... Ẩn Thân
Cờ Thái Cực Bay Phấp Phới
Taegukgi - The... Cờ Thái Cực...
Hoàng Đế Giả Mạo
Masquerade 2012 Hoàng Đế...
Sóng Thần Ở Haeundae
Haeundae 2009 Sóng Thần Ở...
Biệt Đội Ám Sát
Silmido 2003 Biệt Đội Ám...
Hành Trình Trở Về
Home 2015 Hành Trình...
Thần Bài 2015: Đổ Thành Phong Vân 2
From Vegas To... Thần Bài 2015:...
Thần Bài 2014: Đổ Thành Phong Vân
From Vegas to... Thần Bài 2014:...
Kẻ Huỷ Diệt 4
Terminator... Kẻ Huỷ Diệt...
Biệt Đội Tử Thần
Doom 2005 Biệt Đội...
Quỷ Quyệt 1: Âm Mưu Ác Quỷ
Insidious 2010 Quỷ Quyệt 1:...
Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét
Terminator 2:... Kẻ Hủy Diệt...