Không nhận diện được thuê bao. Xin vui lòng truy cập dịch vụ bằng 3G/EDGE của Viettel, hoặc đăng nhập bằng wifi tại đây.


1 giờ và 20 phút

Close

Đánh giá của bạn

Thời lượng: 80 phút
Thể loại: Phim Việt Nam, Phim Cách Mạng
Đạo Diễn: Lê Đăng Thực
Diễn viên: Huy Công, Tuệ Minh

Phim làm về đề tài nông nghiệp. Phim có chủ đề tư tưởng là nêu lên cuộc đấu tranh vượt khỏi giới hạn của mỗi người để đạt được thành quả cao hơn

Làng Vũ Đại Ngày Ấy
Làng Vũ Đại...
Giờ Học Bình Thường
Giờ Học Bình...
Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn
Lễ hội Chọi...
Người mang mật danh K 213
Người mang...
Người Máy Biết Yêu
WALL·E 2008 Người Máy...
Ma Nữ Báo Thù
Ma Nữ Báo Thù
Yêu Khẩn Cấp
Love 911 Yêu Khẩn Cấp
Đầu Gấu Bắc Cực
Norm of the... Đầu Gấu...
Sóng Thần Ở Haeundae
Haeundae 2009 Sóng Thần Ở...