Không nhận diện được thuê bao. Xin vui lòng truy cập dịch vụ bằng 3G/EDGE của Viettel. hoặc đăng nhập bằng wifi tại đây.

Khuyến mại

PHIM GIỜ VÀNG VTV

 • Bão Qua Làng
  50 phút
  Rating: 0.00/5
 • Bánh Đúc Có Xương
  46 phút
  Rating: 0.00/5
 • Ông Tơ Hai Phẩy
  46 phút
  Rating: 0.00/5
 • Sát Thủ Online
  45 phút
  Rating: 3.33/5
 • Về đầu trang

PHIM YÊU THÍCH

PHIM MỚI NHẤT

 • Bão Qua Làng
  50 phút
  Rating: 0.00/5
 • Bánh Đúc Có Xương
  46 phút
  Rating: 0.00/5
 • Ông Tơ Hai Phẩy
  46 phút
  Rating: 0.00/5
 • Sát Thủ Online
  45 phút
  Rating: 3.33/5
 • Về đầu trang

PHIM HD

 • Lò Võ Trung Hoa [HD]
  92 phút
  Rating: 1.36/5
 • Xích Bích 2 [HD]
  145 phút
  Rating: 2.24/5
 • Nhanh Hay Chết [HD]
  112 phút
  Rating: 0.83/5
 • Họa Bì 2 [HD]
  132 phút
  Rating: 1.89/5
 • Về đầu trang

PHIM HÀNH ĐỘNG

PHIM XEM NHIỀU

 • Bão Qua Làng
  50 phút
  Rating: 0.00/5
 • Bánh Đúc Có Xương
  46 phút
  Rating: 0.00/5
 • Ông Tơ Hai Phẩy
  46 phút
  Rating: 0.00/5
 • Sát Thủ Online
  45 phút
  Rating: 3.33/5
 • Về đầu trang

PHIM TUYỂN CHỌN

TRUY CẬP NHANH

DANH SÁCH PHIM

LIÊN KẾT KHÁC

Đầu trang