Không nhận diện được thuê bao. Xin vui lòng truy cập dịch vụ bằng 3G/EDGE của Viettel. hoặc đăng nhập bằng wifi tại đây.

Khuyến mại

PHIM MỚI NHẤT

PHIM YÊU THÍCH

PHIM HD

 • Nhanh Hay Chết [HD]
  112 phút
  Rating: 0.83/5
 • Phong Vân II [HD]
  110 phút
  Rating: 2.25/5
 • Họa Bích [HD]
  125 phút
  Rating: 2.09/5
 • Siêu Trộm [HD]
  136 phút
  Rating: 0.33/5
 • Về đầu trang

PHIM HÀNH ĐỘNG

 • Ông Bà Smith
  125 phút
  Rating: 1.75/5
 • Hồng Môn Yến
  135 phút
  Rating: 4.33/5
 • Thiên Thần Tốc Độ
  110 phút
  Rating: 3.45/5
 • Thế Giới Tâm Linh
  113 phút
  Rating: 4.21/5
 • Về đầu trang

PHIM XEM NHIỀU

 • Gián Điệp ở Warsaw
  93 phút
  Rating: 0.70/5
 • Ngòi Nổ
  87 phút
  Rating: 4.59/5
 • Xông Nhà
  29 phút
  Rating: 1.57/5
 • Đại Chiến Quái Vật Biển
  85 phút
  Rating: 1.52/5
 • Về đầu trang

PHIM TUYỂN CHỌN

 • Ông Bà Smith
  125 phút
  Rating: 1.75/5
 • Hồng Môn Yến
  135 phút
  Rating: 4.33/5
 • Thiên Thần Tốc Độ
  110 phút
  Rating: 3.45/5
 • Thế Giới Tâm Linh
  113 phút
  Rating: 4.21/5
 • Về đầu trang

TRUY CẬP NHANH

DANH SÁCH PHIM

LIÊN KẾT KHÁC

Đầu trang